kiểm định -giao nhận – kiểm kiện

Dịch vụ

  • Giao nhận, kiểm đếm hàng hóa XNK
  • Kiểm định, giám định tình trạng, số lượng hàng hóa trên tàu
  • Kiểm định, giám định tình trạng, số lượng hàng hóa tại kho hàng
  • Giám định chất lượng hàng hóa : Nông sản (gạo, cà phê, điều hột, bắp, mỳ lát . . . ), hàng hóa tiêu dùng (giày dép, quần áo, …)