vận tải đường bộ

DỊCH VỤ LOGISTIC ĐƯỜNG BỘ BAO GỒM

– Bốc xếp và sắp đặt hàng

– Giao nhận vận tải hàng trọn gói

– Vận tải hàng siêu trường, siêu trọng, hàng rời và hàng đặc biệt.

– Vận chuyển hàng đồ dùng gia đình và tài sản cá nhân.

– Vận chuyển hàng quá cảnh.

– Vận chuyển hàng tạm nhập-tái xuất và tạm xuất-tái nhập.