Kiểm định hàng trước khi xuất kho

– Giao nhận, kiểm đếm hàng hóa XNK

– Kiểm định, giám định tình trạng, số lượng hàng hóa trên tàu

– Kiểm định, giám định tình trạng, số lượng hàng hóa tại kho hàng

– Giám định chất lượng hàng hóa : Nông sản (gạo, cà phê, điều hột, bắp, mỳ lát . . . ), hàng hóa tiêu dùng (giày dép, quần áo, …)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *